The OSCE will stay in Ukraine six monthsМісія ОБСЄ пробуде в Україні ще піврокуМиссия ОБСЕ пробудет в Украине еще ​​полгода

All OSCE participating States welcomed the continuation of the special monitoring mission in Ukraine for another six monthsУсі країни-учасниці ОБСЄ схвалили продовження спеціальної моніторингової місії в Україні ще на шість місяцівВсе страны-участницы ОБСЕ одобрили продление специальной мониторинговой миссии в Украине еще на шесть месяцев

Told reporters at a press conference in Odessa MSF spokesman Michael Bociurkiw, reports Espreso.TV citing Interfax-Ukraine.

“Our mandate lasted six months, our mission is extended for another six months, according to the decision of all 57 OSCE participating States. And, in fact, from today we have another six months of stay in Ukraine”, – he said.

Also Bociurkiw added that the mission is present in 10 cities and soon the number of observers SMM reach 300 people.

“Of course, our presence is concentrated in the east, where there are 90 people,” – he added.

In turn, the deputy head of the MSF Alexander Huh again announced plans to increase the MSF staff to 500 people, 350 of which will be directed to the east of the country. And confirmed to maintain field offices in 10 cities, including in Lugansk.

Про це повідомив журналістам під час прес-конференції в Одесі прес-секретар СММ Майкл Боцюрків, передає Еспресо.TV з посиланням на Інтерфакс-Україна.

“Наш мандат тривав шість місяців, зараз наша місія продовжена ще на шість місяців, згідно із рішенням всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. І, власне, відсьогодні ми ще на шість місяців залишаємося в Україні”, – сказав він.

Також Боцюрків додав, що місія присутня в 10 містах і незабаром кількість спостерігачів СММ досягне 300 осіб.

“Звичайно ж, наша присутність сконцентрована на сході, де зараз присутні 90 осіб”, – додав він.

У свою чергу заступник голови СММ Олександр Хуг знову озвучив плани СММ збільшити штат до 500 осіб, 350 з яких будуть спрямовані на схід країни. І підтвердив намір зберегти польові офіси в 10 містах, у тому числі в Луганську.

Об этом сообщил журналистам во время пресс-конференции в Одессе пресс-секретарь СММ Майкл Боцюркив, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

“Наш мандат длился шесть месяцев, сейчас наша миссия продлена еще на шесть месяцев, согласно решению всех 57 стран-участниц ОБСЕ. И, собственно, с сегодняшнего дня мы еще на шесть месяцев остаемся в Украине”, – сказал он.

Также Боцюркив добавил, что миссия присутствует в 10 городах и вскоре количество наблюдателей СММ достигнет 300 человек.

“Конечно же, наше присутствие сконцентрирована на востоке, где присутствуют 90 человек”, – добавил он.

В свою очередь заместитель председателя СММ Александр Хуг снова озвучил планы СММ увеличить штат до 500 человек, 350 из которых будут направлены на восток страны. И подтвердил намерение сохранить полевые офисы в 10 городах, в том числе в Луганске.

Перейти до панелі інструментів