Cameron wants a referendum on withdrawal from the EU by the end of 2017Кемерон хоче референдуму про вихід з ЄС до кінця 2017-гоКэмерон хочет референдума о выходе из ЕС до конца 2017 года

Prime Minister of the United Kingdom seeks to speed up the possibility of a referendum on withdrawal from the European Union. About this David Cameron told British television.

Прем’єр-міністр Великої Британії прагне пришвидшити референдум про можливість виходу країни з Євросоюзу. Про таке Девід Кемерон заявив в інтерв’ю британському телебаченню.Премьер-министр Великобритании стремится ускорить референдум о возможности выхода страны из Евросоюза. О таком Дэвид Кэмерон заявил в интервью британскому телевидению.

Literally official stated: “Implicitly – a referendum to be held by the end of 2017. If you come before – I will be happy. The faster I can convince the country in need of new discussions need a referendum, it is better for everyone.”

The so-called “Euroscepticism” is gaining momentum in Albion. The most pressing issue is the immigration policy of the European Union. David Cameron, who is taking the campaign promises to limit migrants’ access to financial aid. To implement such a plan is necessary to rewrite an agreement with the European Union of Great Britain, and therefore – to hold a referendum. Cameron has repeatedly stated ambiguously if Brussels does not stick to the appropriate changes – London may terminate the existing cooperation agreement.

Дослівно урядовець заявив таке: “Беззаперечно – референдум має відбутися до кінця 2017-го. Якщо вийде раніше – я буду щасливий. Що швидше я зможу переконати країну в необхідності нового обговорення, необхідності референдуму, то краще для всіх”.

Так званий “євроскептицизм” набирає обертів у Туманному Альбіоні. Найгострішим питанням є імміграційна політика Євросоюзу. Девід Кемерон, у якого зараз триває передвиборна кампанія, обіцяє обмежити доступ мігрантів до фінансової допомоги. Для реалізації такого плану необхідно переписати угоду Великої Британії з Євросоюзом, а отже – провести референдум. Кемерон уже кілька разів неоднозначно заявляв: якщо Брюссель не пристане на відповідні зміни – Лондон може розірвати існуючу угоду про співпрацю.

Дословно чиновник заявил следующее: “Безусловно – референдум должен состояться до конца 2017 года. Если выйдет раньше – я буду счастлив. Чем быстрее я смогу убедить страну в необходимости нового обсуждения, необходимости референдума, тем лучше для всех”.

Так называемый “евроскептицизм” набирает обороты в Туманном Альбионе. Острым вопросом является иммиграционная политика Евросоюза. Дэвид Кэмерон, у которого сейчас идет предвыборная кампания, обещает ограничить доступ мигрантов к финансовой помощи. Для реализации такого плана необходимо переписать соглашение Великобритании с Евросоюзом, а значит – провести референдум. Кэмерон уже несколько раз неоднозначно заявлял: если Брюссель не примет соответствующие изменения – Лондон может разорвать существующее соглашение о сотрудничестве.

Перейти до панелі інструментів