More than 200 000 inhabitants in the European Union in 2013 moved to the UKБільше 200 000 жителів країн Європейського союзу переїхали в 2013 році до ВеликобританіїБолее 200 000 жителей стран Европейского союза переехали в 2013 году в Великобританию

Official data provided by the Office for National Statistics (ONS ) show that more than 200 000 inhabitants of the EU countries have moved in the last year in Britain , which is 22 % more than in 2012 .Офіційні дані , представлені Управлінням національної статистики ( УНС ) показують , що понад 200 000 жителів країн ЄС переїхали торік до Британії , що на 22 % більше , ніж у 2012 .Официальные данные, представленные Управлением национальной статистики (УНС) показывают, что более 200 000 жителей стран ЕС переехали в прошлом году в Британию, что на 22% больше, чем в 2012.

Also been a sharp increase in the number of immigrants from Eastern Europe, registered in the system of national insurance , finding legal employment and paying taxes.

The most significant increase of Romanian citizens who were registered 47 000 , which is more than two times higher than the previous year.

Net migration – the difference between the number of departing and arriving in the UK – rose to 212,000 , against 177,000 in 2012 .

This means that the goal of David Cameron to reduce net migration to 100,000 people , the general election in 2015, looks increasingly unattainable .

The increase was partly because fewer people left the UK last year – only 314,000 , compared with 321,000 in 2012 .

Despite the fears of some political parties that ” millions” of Bulgarians and Romanians will take jobs in the first four months of this year, there were only 19 000 more visitors from these countries as compared with the same period in 2013.

Також відзначається різке збільшення числа приїжджих зі Східної Європи , які реєструються в системі національного страхування , що знаходять легальну роботу і платять податки.

Найзначніше зростання серед громадян Румунії , яких було зареєстровано 47000 , що більш ніж в два рази більше , ніж попередньому році.

Чистий міграція – різниця між числом виїжджаючих та прибувають до Великобританії – зросла до 212 тисяч, проти 177 тисяч у 2012 році.

Це означає , що мета Девіда Кемерона знизити чисту міграцію до 100 000 чоловік , до загальних виборів в 2015 році , виглядає все більш недосяжною .

Збільшення відбулося почасти тому , що менше людей покинули Великобританію торік – лише 314 000 , в порівнянні з 321 000 в 2012 році.

Незважаючи на побоювання деяких політичних партій про те , що ” мільйони” болгар і румун займуть робочі місця , за перші чотири місяці поточного року було зареєстровано всього лише на 19 000 більше приїжджих з цих країн , в порівнянні з тим же періодом в 2013 році.

Также отмечается резкое увеличение числа приезжих из Восточной Европы, регистрирующихся в системе национального страхования, находящих легальную работу и платящих налоги.

Самый значительный рост среди граждан Румынии, которых было зарегистрировано 47 000, что более чем в два раза больше, чем предыдущем году.

Чистая миграция – разница между числом выезжающих и прибывающих в Великобританию – выросла до 212 тысяч, против 177 тысяч в 2012 году.

Это означает, что цель Дэвида Кэмерона снизить чистую миграцию до 100 000 человек, к всеобщим выборам в 2015 году, выглядит всё более недостижимой.

Увеличение произошло отчасти потому, что меньше людей покинули Великобританию в прошлом году – лишь 314 000, по сравнению с 321 000 в 2012 году.

Несмотря на опасения некоторых политических партий о том, что “миллионы” болгар и румын займут рабочие места, за первые четыре месяца текущего года было зарегистрировано всего лишь на 19 000 больше приезжих из этих стран, по сравнению с тем же периодом в 2013 году.

Перейти до панелі інструментів