Britain calls for NATO to prepare for aggression from RussiaБританія закликає НАТО готуватися до агресії з боку РосіїВеликобритания призывает НАТО готовиться к агрессии со стороны России

Prime Minister of Great Britain David Cameron called NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen and the leaders of the alliance to prepare for potential aggression from RussiaПрем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон закликав генерального секретаря НАТО Андреса Фог Расмуссена і лідерів країн Північноатлантичного альянсу готуватися до потенційної агресії з боку Росії

Про це він написав у листі до лідерів і генсека НАТО, передає Reuters.Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал генерального секретаря НАТО Андреса Фог Расмуссена и лидеров стран Североатлантического альянса готовиться к потенциальной агрессии со стороны России

He wrote in a letter to the leaders and NATO Secretary General, reports Reuters.

“We must agree on a long-term measures to strengthen our ability to respond quickly to any threat to soothe those allies who fear for the safety of their country, and to deter any aggression from Russia,” – said in a letter to Cameron.

He said that NATO should reconsider its relations with the Kremlin and due to the potential threat called for an alliance to test themselves on the ability to protect Member States.

“Ми повинні домовитися про довгострокові заходи щодо зміцнення нашої здатності швидко реагувати на будь-яку загрозу, щоб заспокоїти тих союзників, які побоюються за безпеку своєї країни, і для стримування будь-якої агресії з боку Росії”, – йдеться в листі Кемерона.

Він зауважив, що НАТО має переглянути свої відносини з Кремлем і у зв’язку з потенційною загрозою закликав альянс перевірити себе на здатність захищати держави-члени.

Об этом он написал в письме к лидерам и генсека НАТО, передает Reuters.

“Мы должны договориться о долгосрочных мерах по укреплению способности быстро реагировать на любую угрозу, чтобы успокоить союзников, которые опасаются за безопасность своей страны, и для сдерживания любой агрессии со стороны России”, – говорится в письме Кэмерона.

Он отметил, что НАТО должна пересмотреть свои отношения с Кремлем и в связи с потенциальной угрозой призвал альянс проверить себя на способность защищать государства-члены.

Перейти до панелі інструментів