Britain Ukraine finance a billion poundsБританія профінансує Україну на мільярд фунтів стерлінгівБритания профинансирует Украину на миллиард фунтов стерлингов

President of Ukraine Petro Poroshenko and British Prime Minister David Cameron in a telephone mode discussed the situation in the east of Ukraine and the prospects for the expansion of military-technical cooperation.Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон в телефонному режимі обговорили ситуацію на сході України і перспективи розширення військово-технічного співробітництва.Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в телефонном режиме обсудили ситуацию на востоке Украины и перспективы расширения военно-технического сотрудничества.

This was reported by the press service of the head of state.

“David Cameron said that the UK is ready to provide financial support to Ukraine in the framework of a £ 1 billion, which it allocates humanitarian assistance of the United Nations,” – said in a statement.

Previously, Great Britain and the United States after the IMF promised financial assistance to Ukraine

The prime minister of Britain once again assured of their strong and consistent support for Ukraine and the actions of its president. He also inquired about the humanitarian aid directed to the Lugansk region. “The president informed about the latest developments, as well as the fact that the Ukrainian part of the international humanitarian aid in the mission of the Red Cross sent in Lugansk,” – said the press service of the Ukrainian president.

At the same time Poroshenko expressed concern about the situation at the border, in particular, the fact that through the open part of the border in Ukraine continues to receive heavy military equipment and weapons from Russia.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

“Девід Кемерон повідомив, що Великобританія готова фінансово підтримати Україну в рамках програми в 1 млрд фунтів стерлінгів, які вона виділяє для гуманітарної допомоги ООН”, – йдеться в повідомленні.

Раніше Великобританія услід за США і МВФ пообіцяла Україні фінансову допомогу

При цьому прем’єр Британії ще раз запевнив у своїй твердій і послідовній підтримці України і дій її президента. Він також поцікавився питанням гуманітарної допомоги, спрямованої в Луганську область. “Президент поінформував про останній розвиток подій, а також про те, що українська частина міжнародної гуманітарної допомоги в рамках місії Червоного Хреста прямує до Луганська”, – зазначає прес-служба українського президента.

У той же час Порошенко висловив стурбованість ситуацією на кордоні, зокрема, тим, що через відкриту частину кордону в Україну продовжує надходити важка військова техніка і озброєння з Росії.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

“Дэвид Кэмерон сообщил, что Великобритания готова финансово поддержать Украину в рамках программы в 1 млрд фунтов стерлингов, которые она выделяет для гуманитарной помощи ООН”, – говорится в сообщении.

Ранее Великобритания вслед за США и МВФ пообещала Украине финансовую помощь

При этом премьер Британии еще раз заверил в своей твердой и последовательной поддержке Украины и действий ее президента. Он также поинтересовался вопросом гуманитарной помощи, направленной в Луганскую область. “Президент проинформировал о последнем развитии событий, а также о том, что украинская часть международной гуманитарной помощи в рамках миссии Красного Креста направляется в Луганск”, – отмечает пресс-служба украинского президента.

В то же время Порошенко выразил обеспокоенность ситуацией на границе, в частности, тем, что через открытую часть границы в Украину продолжает поступать тяжелая военная техника и вооружение из России.

Перейти до панелі інструментів