On the Internet raising money for the rescue of GreeceВ інтернеті збирають гроші для порятунку ГреціїВ интернете собирают деньги для спасения Греции

Briton Tom Feeney server collective funding started to raise funds for the restoration of the Greek economy. .
Read more …

Британець Том Фіні на сервері колективного фінансування розпочав збір коштів на відновлення грецької економіки. 

Британец Том Фини на сервере коллективного финансирования начал сбор средств на восстановление греческой экономики. .

On the Internet raising money for the rescue of Greece, the website “Air Ukraine”.

Briton Tom Feeney server collective funding began a fundraising campaign to save the Greek economy. For three days netizens listed € 170 thousand.

“You just come and do it. I’m tired of looking like the Greek crisis is repeated from cycle to cycle, while politicians are in no hurry and swing. It affects the lives of real people,” – said Fini.

Those who donate € three euros, Fin promises to send a postcard signed by the Prime Minister of Greece, Alexis Tsipras, for € six user is promised a Greek salad with delivery, for € 25, – a bottle of Greek wine.

In late May, the Minister of Internal Affairs of Greece, Nikos Vutsis said the country can not repay its debt payments to the IMF.

EU and international financial institutions do not want to unlock aid to Greece until it agreed to the proposal creditors unpopular economic reforms.

The Greek government does not pay today, the IMF € 1,56 billion, said Greek Finance Minister Janis Varufakis.


Read more …

В інтернеті збирають гроші для порятунку Греції, повідомляє сайт “ВВС Україна”.

Британець Том Фіні на сервері колективного фінансування почав кампанію зі збору коштів для порятунку грецької економіки. За три дні користувачі мережі перерахували € 170 тис.

“Потрібно просто зібратися і зробити це. Мені набридло дивитися, як грецька криза повторюється з циклу в цикл, поки політики не поспішають і коливаються. Це впливає на життя реальних людей”, – сказав Фіні.

Тим, хто пожертвує € три євро, Фін обіцяє прислати листівку, підписану прем’єр-міністром Греції Алексісом Ціпрасом, за € шість користувачеві обіцяно грецький салат з доставкою, за € 25 – пляшка грецького вина.

Наприкінці травня міністр внутрішніх справ Греції Нікос Вуціс заявив, що країна не зможе погасити свої боргові платежі перед МВФ.

ЄС і міжнародні фінансові організації не хочуть розблоковувати допомогу Греції, поки вона не погодиться на запропоновані кредиторами непопулярні економічні реформи.

Грецький уряд не заплатить сьогодні МВФ € 1,56 млрд, заявив міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс.

В интернете собирают деньги для спасения Греции, сообщает сайт “ВВС Україна”.

Британец Том Фини на сервере коллективного финансирования начал кампанию по сбору средств для спасения греческой экономики. За три дня пользователи сети перечислили €170 тыс.

“Нужно просто собраться и сделать это. Мне надоело смотреть, как греческий кризис повторяется из цикла в цикл, пока политики не спешат и колеблются. Это влияет на жизнь реальных людей”, – сказал Фини.

Тем, кто пожертвует € три евро, Фин обещает прислать открытку, подписанную премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, за € шесть пользователю обещан греческий салат с доставкой, за €25 – бутылка греческого вина.

В конце мая министр внутренних дел Греции Никос Вуцис заявил, что страна не сможет погасить свои долговые платежи перед МВФ.

ЕС и международные финансовые организации не хотят разблокировать помощь Греции, пока она не согласится на предложенные кредиторами непопулярные экономические реформы.

Греческое правительство не заплатит сегодня МВФ €1,56 млрд, заявил министр финансов Греции Янис Варуфакис.

Перейти до панелі інструментів