Ukraine asks for an urgent meeting of the UN Security CouncilУкраїна просить ООН терміново скликати засідання Ради безпекиУкраина просит ООН срочно созвать заседание Совета безопасности

Official Kyiv appealed to the United Nations to convene as soon as possible the UN Security Council on the situation in Ukraine .
This Thursday, May 22, at a briefing in Kyiv region , Prime Minister Yatsenyuk.Офіційний Київ звернувся до Організації Об’єднаних Націй з проханням у найкоротші терміни скликати засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.
Про це у четвер, 22 травня, на брифінгу у Київській області заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.Официальный Киев обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой в кратчайшие сроки созвать заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине .
Об этом в четверг , 22 мая, на брифинге в Киевской области заявил премьер – министр Арсений Яценюк.

“We call on our partners in the UN Security Council to convene an urgent meeting of the UN Security Council. We provide evidence that it was carried out on the Russian side attempts to escalate the conflict , bloodshed , capture Ukrainian border crossings and disrupt the presidential elections” , – said the head of the Ukrainian government.

The prime minister said in Ukrainian law enforcement there is overwhelming evidence in the presence of centers of training members of illegal armed groups that operate in Ukraine .

” Statement of the Russian Federation on the withdrawal of troops from the Ukrainian border is a bluff, because even if the troops depart , then the direct assistance of Russian authorities carried breakouts state border of Ukraine by armed terrorists , who are trained in Russia ” , – said Yatsenyuk.

The Prime Minister also said that the Foreign Ministry has sent a note of what triggers escalation of Russia in Ukraine .

May 19 Russian President Vladimir Putin gave the Minister of Defense Sergei Shoyzi return the troops who took part in exercises in Rostov , Belgorod and Bryansk region , in places of permanent deployment. Spring force training phase is completed.

Instead, May 20 at the MFA of Ukraine announced that Russia withdrew its troops not to Ukrainian border, despite the statements of President Vladimir Putin.

May 7 , Vladimir Putin after meeting with President of Switzerland , who chairs the OSCE, Didier Burkhalterom said that Russia withdrew troops from the Ukrainian border in place of regular exercise.

“We have always said that all concerned about our troops on Ukrainian border – we have taken , they are not present at the Ukrainian border , and in places where they hold their regular classes in landfills ” , – the head of the Russian state.

Instead, the same day the State Border Service reported that continues to capture the maneuvering near the state border of the Russian troops and equipment.

“Ми звертаємося до наших партнерів у Раді безпеки ООН терміново скликати засідання Радбезу ООН. Ми надамо докази того, що саме з російського боку здійснюються спроби ескалації конфлікту, кровопролиття, захоплення українських прикордонних пунктів та зриву президентських виборів”, – наголосив голова українського уряду.

За словами прем’єра, в українських правоохоронців є неспростовні докази наявності на території Росії центрів з підготовки членів незаконних збройних формувань, які діють в Україні.

“Заяви Російської Федерації про відведення військ від українських кордонів є блефом, оскільки якщо навіть війська відходять, то за прямого сприяння російської влади здійснюються прориви державного кордону України озброєними терористами, яких готують на території Росії”, – наголосив Яценюк.

Голова уряду також зауважив, що МЗС надіслало Росії ноту, що саме РФ провокує ескалацію конфлікту в Україні.

19 травня президент Російської Федерації Володимир Путін дав команду міністру оборони Сергію Шойзі повернути війська, які брали участь у навчаннях у Ростовській, Бєлгородській і Брянській областях, в місця постійної дислокації. Весняна фаза підготовки військ завершена.

Натомість, 20 травня в МЗС України заявили, що Російська Федерація не відвела свої війська від українських кордонів, незважаючи на заяви президента країни Володимира Путіна.

7 травня Володимир Путін після зустрічі з президентом Швейцарії, яка головує в ОБСЄ, Дідьє Буркхальтером заявив, що Росія відвела війська від українського кордону в місця постійних навчань.

“Нам весь час говорили, що усіх турбують наші війська на українському кордоні – ми їх відвели, вони знаходяться сьогодні не на українському кордоні, а в місцях, де вони проводять свої регулярні заняття на полігонах”, – наголосив голова російської держави.

Натомість, того ж дня у Державній прикордонній службі повідомили, що як і раніше фіксують маневрування поблизу державного кордону російських військ і техніки.

” Мы обращаемся к нашим партнерам в Совете безопасности ООН срочно созвать заседание Совбеза ООН. Мы предоставим доказательства того , что именно с российской стороны предпринимаются попытки эскалации конфликта , кровопролития , захват украинских пограничных пунктов и срыва президентских выборов” , – подчеркнул глава украинского правительства.

По словам премьера , в украинских правоохранителей есть неопровержимые доказательства наличия на территории России центров по подготовке членов незаконных вооруженных формирований , действующих в Украине .

“Заявления Российской Федерации об отводе войск от украинских границ является блефом , поскольку если даже войска отходят , то при прямом содействии российских властей осуществляются прорывы государственной границы Украины вооруженными террористами , которых готовят на территории России” , – подчеркнул Яценюк.

Глава правительства также отметил , что МИД направил России ноту , что именно РФ провоцирует эскалацию конфликта в Украине .

19 мая президент Российской Федерации Владимир Путин дал команду министру обороны Сергею Шойзи вернуть войска , которые принимали участие в учениях в Ростовской , Белгородской и Брянской областях , в места постоянной дислокации. Весенняя фаза подготовки войск завершена.

Зато , 20 мая в МИД Украины заявили , что Российская Федерация не отвела свои войска от украинских границ , несмотря на заявления президента страны Владимира Путина.

7 мая Владимир Путин после встречи с президентом Швейцарии , которая председательствует в ОБСЕ , Дидье Буркхальтер заявил , что Россия отвела войска от украинской границы в места постоянных учений .

” Нам все время говорили , что всех беспокоят наши войска на украинской границе – мы их отвели , они находятся сегодня не на украинской границе , а в местах , где они проводят свои регулярные занятия на полигонах ” , – подчеркнул глава российского государства.

Зато в тот же день в Государственной пограничной службе сообщили , что по-прежнему фиксируют маневрирования вблизи государственной границы российских войск и техники.

Перейти до панелі інструментів