Russian troops withdrew not from the border with UkraineРФ не відвела війська від кордону з УкраїноюРФ не отвела войска от границы с Украиной

The Russian Federation has not withdraw its troops from the border of Ukraine.Російська Федерація поки не відвела свої війська від державного кордону України .Российская Федерация пока не отвела свои войска от государственной границы Украины.

This was announced by Secretary of the National Security and Defense Andrew Paruby * informs Censor NO reference to ” Interfax-Ukraine ” .
“If every time they departed as soon as such an order gives Putin , they would already be in the Urals … Of course, not took ,” – said A.Paruby .
It was reported that Russian President Vladimir Putin said that the decision was made to send units of the Armed Forces , to conduct exercises near the western border of Russia, to their permanent deployment to avoid speculation during the elections in Ukraine. In the Defense Ministry claimed that Russian troops , pursuant to an order of Putin, began to withdraw from the Ukrainian border

Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій * , інформує Цензор НЕТ з посиланням на “Інтерфакс- Україна ” .
“Якби кожного разу вони відходили , як тільки такий наказ дає Путін , то вони були б вже за Уралом … Звичайно, не відвели” , – сказав А.Парубій.
Як повідомлялося , президент РФ Володимир Путін заявив , що було прийнято рішення про відправку підрозділів Збройних сил , які проводили навчання поблизу західного кордону Росії , в місця постійної дислокації , аби уникнути спекуляцій під час виборів в Україні . При цьому в Міноборони РФ стверджують , що російські війська , на виконання наказу Путіна , почали відходити від українського кордону

Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий*, информирует Цензор НЕТ со ссылкой на “Интерфакс-Украина”.
“Если бы каждый раз они отходили, как только такой приказ дает Путин, то они были бы уже за Уралом… Конечно, не отвели”, – сказал А.Парубий.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин заявил, что было принято решение об отправке подразделений Вооруженных сил, проводивших учения вблизи западной границы России, в места постоянной дислокации, чтобы избежать спекуляций во время выборов в Украине. При этом в Минобороны РФ утверждают, что российские войска, во исполнение приказа Путина, начали отходить от украинской границы. Источник: http://censor.net.ua/n286462

Перейти до панелі інструментів