Elections 2014: Ukraine elects new presidentВибори-2014: Україна обирає нового президентаВыборы-2014: Украина выбирает нового президента

The leader of the party ” Rodina ” presidential candidate Yulia Tymoshenko and her family this morning voted at a polling station in Dnipropetrovsk № 121166 . According to her , now she ” voted for a European Ukraine ”

Prime Minister of Ukraine Yatsenyuk has in common queue to vote in the presidential elections in Ukraine. The relevant sections of the photo was published in the ” Twitter “. However Yatsenyukom the polls was his wife Theresa.

While Yatsenyuk standing in line with other voters, he had some one to talk to. After the vote, he told the press that believes that Ukraine will legitimately elected president. Thus Yatsenyuk did not specify to whom the candidates voted.

Presidential candidate Poroshenko voted in Kiev, in the House of officers. Vote it came with his wife and children. At the polling gathered hundreds of journalists from around the world , effectively blocking the vote.

Presidential candidate in Ukraine Tihipko voted at a polling station in Kyiv . It came in an elegant suit and light shirt, and obviously politician was in a good mood.

Chairman of the Verkhovna Rada, . about. President of Ukraine Oleksandr Turchynov voted at a polling station in Kiev , wait 40 minute queue. At the election he came with his wife and son.

Candidate for mayor of Kyiv Vitali Klitschko came to the polling station with his wife and younger brother Vladimir. “We hope that today we will put an end to the campaign , and today in the first round, it will be clear who in Ukraine legitimate president . From the vertical power of the legitimate government now depends on the stabilization of the situation in the country. Today is paramount , “- said Klitschko.

Presidential candidate in Ukraine Oleg Lyashko his wife Rositoyu voted in elections in Kiev. The politician was in a great mood and smiling a lot . ” Voted for Ukraine’s liberation from occupation , with the final victory of the Maidan , with a radical change in our country for a decent life for every Ukrainian family.”
Patriarch Filaret voted in the presidential election at a polling station on Pushkin Street in Kiev. During the vote he urged voters from the eastern regions to come to the polls , ” Vote for these conditions in the east is difficult , and it will be courageous people who come to the polls .”

A candidate for the presidency of Ukraine Dmytro Jarosz also voted in elections

Лідер партії «Батьківщина» , кандидат у президенти Юлія Тимошенко та її родина сьогодні вранці проголосували в Дніпропетровську на дільниці № 121166. За її словами, сьогодні вона «проголосувала за європейську Україну»

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк став в загальну чергу для голосування на виборах президента України. Відповідне фото з ​​ділянки було оприлюднено у «Твіттері». Разом з Яценюком на вибори прийшла його дружина Терезія.

Поки Яценюк стояв у черзі разом з іншими виборцями, він встиг з деякими з них поспілкуватися. Після голосування він заявив пресі, що переконаний , що в Україні буде легітимно обраний президент. При цьому Яценюк не став уточнювати, за кого з кандидатів проголосував.

Кандидат у президенти Петро Порошенко проголосував у Києві, у Будинку офіцерів. Голосовати він прийшов разом з дружиною і дітьми. На виборчій дільниці зібралося кілька сотень журналістів з усього світу, фактично заблокувавши голосування.

Кандидат у президенти України Сергій Тігіпко проголосував на одній з виборчих дільниць Києва. Він прийшов в елегантному костюмі і світлій сорочці, і явно політик перебував у гарному настрої.

Голова Верховної Ради, в. о. президента України Олександр Турчинов проголосував на одній з виборчих дільниць у Києві, вистоявши 40-хвилинну чергу. На вибори він прийшов разом з дружиною та сином.

Кандидат у мери Києва Віталій Кличко прийшов на виборчу дільницю з дружиною і молодшим братом Володимиром. «Сподіваємося, що сьогодні ми поставимо крапку у виборчій кампанії, і що сьогодні в першому турі вже буде ясно, хто в Україні легітимний президент. Від вертикалі влади, від легітимної влади сьогодні залежить стабілізація ситуації в країні. І сьогодні це архіважливо» , – сказав Кличко.

Кандидат у президенти України Олег Ляшко разом з дружиною Росітою проголосував на виборах у Києві. Політик був у чудовому настрої і багато посміхався. «Проголосував за звільнення України від окупантів, за остаточну перемогу Майдану, за радикальні зміни в нашій країні, за гідне життя для кожної української сім’ї».
Патріарх Філарет проголосував на виборах Президента на виборчій дільниці на вулиці Пушкінській в Києві. Під час голосування він закликав виборців зі східних областей прийти на вибори: «Голосувати на цих умовах на сході важко, і це будуть мужні люди, які прийдуть на вибори».

Кандидат у президенти України Дмитро Ярош теж проголосував на виборах

Лидер партии « Батькивщина» , кандидат в президенты Юлия Тимошенко и ее семья сегодня утром проголосовали в Днепропетровске на участке № 121166 . По ее словам , сегодня она « проголосовала за европейскую Украину »

Премьер – министр Украины Арсений Яценюк стал в общую очередь для голосования на выборах президента Украины . Соответствующее фото с участка было обнародовано в « Твиттере ». Вместе с Яценюком на выборы пришла его жена Терезия .

Пока Яценюк стоял в очереди вместе с другими избирателями , он успел с некоторыми из них пообщаться. После голосования он заявил прессе , что убежден , что в Украине будет легитимно избранный президент . При этом Яценюк не стал уточнять , за кого из кандидатов проголосовал .

Кандидат в президенты Петр Порошенко проголосовал в Киеве , в Доме офицеров. Голосоваты он пришел вместе с женой и детьми. На избирательном участке собралось несколько сотен журналистов со всего мира , фактически заблокировав голосования.

Кандидат в президенты Украины Сергей Тигипко проголосовал на одном из избирательных участков Киева . Он пришел в элегантном костюме и светлой рубашке , и явно политик находился в хорошем настроении.

Председатель Верховной Рады , в . о. президента Украины Александр Турчинов проголосовал на одном из избирательных участков в Киеве , выстояв 40- минутную очередь . На выборы он пришел вместе с женой и сыном.

Кандидат в мэры Киева Виталий Кличко пришел на избирательный участок с женой и младшим братом Владимиром. «Надеемся , что сегодня мы поставим точку в избирательной кампании , и сегодня в первом туре уже будет ясно , кто в Украине легитимный президент . От вертикали власти , от легитимной власти сегодня зависит стабилизация ситуации в стране. И сегодня это архиважно » , – сказал Кличко .

Кандидат в президенты Украины Олег Ляшко вместе с женой Роситой проголосовал на выборах в Киеве. Политик был в прекрасном настроении и много улыбался . « Проголосовал за освобождение Украины от оккупантов , за окончательную победу Майдана , за радикальные изменения в нашей стране , за достойную жизнь для каждой украинской семьи ».
Патриарх Филарет проголосовал на выборах Президента на избирательном участке на улице Пушкинской в Киеве. Во время голосования он призвал избирателей из восточных областей прийти на выборы : «Голосовать на этих условиях на востоке трудно , и это будут мужественные люди , которые придут на выборы».

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Ярош тоже проголосовал на выборах

Перейти до панелі інструментів