London skyscraper for sale for $ 1.1 billionЛондонський хмарочос “Огірок” виставлено на продаж за $ 1,1 млрдЛондонский небоскреб “Огурец” выставлен на продажу за $1,1 млрд

Several organizations have already expressed interest in buying the skyscraper. It is expected that the transaction will be concluded by the end of September or early October.Ряд організацій вже висловили зацікавленість в покупці хмарочоса. Як передбачається, угода буде укладена до кінця вересня або початку жовтня.Ряд организаций уже выразили заинтересованность в покупке небоскреба. Как предполагается, сделка будет заключена до конца сентября или начала октября.

MOSCOW, July 29 – RIA Novosti. The most famous skyscraper in London City, popularly known as the “Gherkin” (Gherkin), put up for sale for a minimum amount of 650 million pounds ($ 1.1 billion), said on Tuesday the British newspaper Guardian.
“Gherkin”, the name of which the inhabitants of the British capital is sometimes jokingly added the epithet “erotic”, has 40 floors and reaches a height of 180 meters. The building was built in the early 21 century by the famous British architect Norman Foster and opened officially in May 2004. Skyscraper shaped like a cucumber, for which he received an appropriate name.
The building project, which immediately became the dominant architectural City of London, has won many British and international awards. Skyscraper effectively “use” natural light and ventilation, which saves natural resources. Upstairs “Cucumber” is one of the highest in London bars, restaurants. However, for the ordinary public and tourists entrance to the building is limited.

As told the managing partner of Gresham Down Capital Partners Stephen Down, a number of organizations have already expressed interest in buying the skyscraper. He also added that the building “is in good condition” and expects the transaction to be concluded by the end of September or early October.
In 2007, buyers of steel skyscraper German company IVG Immobilien, engaged in real estate, and British investment firm Evans Randall. In recent years, IVG Immobilien experienced serious financial difficulties and in 2013 the company announced its insolvency.

The cost of renting office space in the City of London is so great that few companies can afford it. Most companies prefer to move their offices to the new business district of Canary Wharf in east London or even bring headquarters to the suburbs.

МОСКВА, 29 липня – РІА Новини. Найвідоміший хмарочос лондонського сіті, відомий в народі як “Огірок” (Gherkin), виставлений на продаж за мінімальну суму в 650 мільйонів фунтів стерлінгів (1,1 млрд доларів), повідомляє у вівторок британська газета Guardian.
“Огірок”, до назви якого жителі столиці Великобританії іноді жартівливо додають епітет “еротичний”, має 40 поверхів і досягає у висоту 180 метрів. Будівля була побудована на початку 21 століття за проектом відомого британського архітектора Нормана Фостера і офіційно відкрито у травні 2004 року. Хмарочос за формою нагадує огірок, за що і отримав відповідну назву.
Проект будівлі, яка відразу ж стало архітектурною домінантою лондонського сіті, отримав безліч британських і зарубіжних нагород. Хмарочос ефективно “використовує” природне освітлення і вентиляцію, що дозволяє економити природні ресурси. На верхньому поверсі “Огірка” знаходиться один з найвищих у Лондоні барів-ресторанів. Проте, для простої публіки і туристів вхід в будівлю обмежений.

Як заявив газеті керуючий партнер Gresham Down Capital Partners Стівен Даун, ряд організацій вже висловили зацікавленість в покупці хмарочоса. Він також додав, що будівля “знаходиться в хорошому стані” і очікує, що угода буде укладена до кінця вересня або початку жовтня.
У 2007 році покупцями хмарочоса стали німецька компанія IVG Immobilien, що займається нерухомістю, і британська інвестиційна фірма Evans Randall. В останні роки IVG Immobilien переживала серйозні фінансові труднощі і в 2013 керівництво компанії оголосило про її неплатоспроможність.
Вартість оренди офісних приміщень у лондонському Сіті настільки велика, що деякі компанії можуть собі це дозволити. Більшість фірм вважало за краще перенести свої офіси в новий діловий район Канарі-Уорф на сході Лондона або взагалі вивести штаб-квартири в передмістя.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Самый известный небоскреб лондонского сити, известный в народе как “Огурец” (Gherkin), выставлен на продажу за минимальную сумму в 650 миллионов фунтов стерлингов (1,1 млрд долларов), сообщает во вторник британская газета Guardian.
“Огурец”, к названию которого жители столицы Великобритании иногда шутливо добавляют эпитет “эротический”, имеет 40 этажей и достигает в высоту 180 метров. Здание было построено в начале 21 века по проекту известного британского архитектора Нормана Фостера и официально открыто в мае 2004 года. Небоскреб по форме напоминает огурец, за что и получил соответствующее название.
Проект здания, которое сразу же стало архитектурной доминантой лондонского сити, получил множество британских и зарубежных наград. Небоскреб эффективно “использует” естественное освещение и вентиляцию, что позволяет экономить природные ресурсы. На верхнем этаже “Огурца” находится один из самых высоких в Лондоне баров-ресторанов. Тем не менее, для простой публики и туристов вход в здание ограничен.

Как заявил газете управляющий партнер Gresham Down Capital Partners Стивен Даун, ряд организаций уже выразили заинтересованность в покупке небоскреба. Он также добавил, что здание “находится в хорошем состоянии” и ожидает, что сделка будет заключена до конца сентября или начала октября.
В 2007 году покупателями небоскреба стали германская компания IVG Immobilien, занимающаяся недвижимостью, и британская инвестиционная фирма Evans Randall. В последние годы IVG Immobilien переживала серьезные финансовые трудности и в 2013 руководство компании объявило о ее неплатежеспособности.

Стоимость аренды офисных помещений в лондонском Сити настолько велика, что немногие компании могут себе это позволить. Большинство фирм предпочло перенести свои офисы в новый деловой район Канари-уорф на востоке Лондона или вообще вывести штаб-квартиры в пригороды.

Перейти до панелі інструментів