In Greece, the tomb of the era of Alexander the GreatУ Греції знайдено могилу епохи Олександра МакедонськогоВ Греции найдена могила эпохи Александра Македонского

Greek Prime Minister Antonis Samaras said that archaeologists have discovered a previously unknown burial of the era of Alexander the Great.Прем’єр-міністр Греції Антоніс Самарас заявив, що археологи виявили раніше невідоме поховання епохи Олександра Великого.Премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил, что археологи обнаружили ранее неизвестное захоронение эпохи Александра Великого.

Near the village of Amphipolis in the north of the country found an earthen wall of almost 500 meters, that surrounds the burial.

According to the initial assumptions archaeologists, grave on the hill caste belongs important person who lived in the last quarter of the IV century BC.

According to the head of excavations Catherine Peristeri burial was obviously done after the death of Alexander the Great.

Earlier in academic circles suggested that on the hill Caste, located 600 km north of Athens, may be the tomb of a certain well-known figure of ancient Macedonia.

The perimeter of the burial complex is made of marble, brought from the nearby island of Thassos.
There is speculation that it was building the famous architect Dinokrat, a former friend of Alexander the Great.
Amphipolis, built on the banks of the river Strymon, was an important city of the Macedonian kingdom during the reign of Alexander the Great.

Persian widow of Alexander, Roxana, and their son, Alexander, had been exiled to Amphipolis, and in 311 BC, the Macedonian king Cassander killed.

It is possible that the burial was found belongs to someone in the family of Alexander the Great.

Поблизу села Амфіполіс на півночі країни знайдена земляна стіна протяжністю майже в 500 метрів, яка оточує поховання.

Відповідно до початкових припущеннями археологів, могила на пагорбі Каста належить важливій персоні, яка жила в останній чверті IV століття до нашої ери.

За словами керівника розкопок Катерини Перистери, захоронення, очевидно, було зроблено вже після смерті Олександра Македонського.

Раніше у вчених колах висловлювалася думка, що на пагорбі Каста, розташованому в 600 км на північ від Афін, може знаходитися могила якогось відомого діяча стародавньої Македонії.

Периметр похоронного комплексу зроблений з мармуру, привезеного з розташованого неподалік острова Тасос.
Існує припущення, що його будував знаменитий архітектор Дінократ, колишній другом Олександра Великого.
Амфіполіс, побудований на берегах річки Стримон, був важливим містом Македонського царства в епоху правління Олександра Македонського.

Персидська вдова Олександра, Роксана, і їх син Олександр були заслані в Амфіполіс, а в 311 році до нашої ери вбиті македонським царем Кассандром.

Не виключено, що знайдене поховання належить комусь із членів родини Олександра Македонського.

Близ деревни Амфиполис на севере страны найдена земляная стена протяженностью почти в 500 метров, которая окружает захоронение.

Согласно первоначальным предположениям археологов, могила на холме Каста принадлежит важной персоне, жившей в последней четверти IV века до нашей эры.

По словам руководителя раскопок Катерины Перистери, захоронение, очевидно, было сделано уже после смерти Александра Македонского.

Ранее в ученых кругах высказывалось мнение, что на холме Каста, расположенном в 600 км к северу от Афин, может находиться могила некоего известного деятеля древней Македонии.

Периметр погребального комплекса сделан из мрамора, привезенного с расположенного неподалеку острова Тасос.
Существует предположение, что его строил знаменитый архитектор Динократ, бывший другом Александра Великого.
Амфиполис, построенный на берегах реки Стримон, являлся важным городом Македонского царства в эпоху правления Александра Македонского.

Персидская вдова Александра, Роксана, и их сын Александр были сосланы в Амфиполис, а в 311 году до нашей эры убиты македонским царем Кассандром.

Не исключено, что найденное захоронение принадлежит кому-то из членов семьи Александра Македонского.

Перейти до панелі інструментів