Brooch and ring Agatha Christie’s sold at auction in London for almost $ 80 thousandБрошку і перстень Агати Крісті продали на аукціоні в Лондоні за майже $ 80 тисБрошь и кольцо Агаты Кристи продали на аукционе в Лондоне за почти $ 80 тыс

Family heirlooms that belonged to the famous English writer Agatha Christie (1890-1976), sold at auction in the British capital by 49.3 thousand. Pounds ($ 79.2 thousand)Сімейні реліквії, що належали знаменитій англійській письменниці Агаті Крісті (1890-1976), продані на аукціоні в британській столиці за 49,3 тис. фунтів ($ 79,2 тис)Семейные реликвии, принадлежавшие знаменитой английской писательнице Агате Кристи (1890-1976), проданы на аукционе в британской столице за 49,3 тыс. Фунтов ($ 79,2 тыс)

According to the trading house Bonhams, their estimated value does not exceed 10 thousand. Pounds ($ 16 thousand.).

Wood found fan of creative writer Jennifer Grant’s old suitcase, which she bought for £ 100 ($ 160) in 2006 sales. After its purchase, Grant kept her in sealed almost 4 years. Opening the bag, she found inside her purse with gold coins, brooch and ring with three diamonds, which Christie wrote in his autobiography.

Brooch was sold for 27.5 thousand. Pounds ($ 44.2 thousand), instead of the estimated 8 thousand. Pounds ($ 12.8 thousand). A ring, the original cost of which was 5 th. Pounds ($ 8 thousand.) went under the hammer for 21.8 thousand. pounds ($ 35.1 thousand.).

According to the Bonamhs Carol Gordon, history detection of jewelry was “excellent”. “We were very pleased to offer these two beautiful lot, not just because of who they belong to, but also because of the wonderful story of their discovery,” – she said.

The famous English writer Agatha Christie gained fame through a series of detective novels, the protagonists of which are Miss Marple and Hercule Poirot. Her books published circulation of more than 4 billion copies and been translated into over 100 languages.

Як повідомили в торговому домі Bonhams, їх оцінна вартість не перевищувала 10 тис. фунтів ($ 16 тис.).

Ювелірні вироби знайшла шанувальниця творчості письменниці Дженніфер Грант у старій валізі, яку вона купила за 100 фунтів ($ 160) у 2006 році на розпродажі. Після її купівлі, Грант зберігала її в закритому вигляді майже 4 роки. Відкривши валізу, вона виявила всередині неї гаманець із золотими монетами, брошку, а також перстень із трьома діамантами, про які Крісті писала у своїй автобіографії.

Брошка була продана за 27,5 тис. фунтів ($ 44,2 тис), замість оціночних 8 тис. фунтів ($ 12,8 тис.), А перстень, первісна вартість якого становила 5 тис. фунтів ($ 8 тис.), пішов з молотка за 21,8 тис. фунтів ($ 35,1 тис.).

За словами представника Bonamhs Керол Гордон, історія виявлення цих ювелірних виробів була “чудовою”. “Ми були дуже раді запропонувати ці два прекрасних лота, не тільки через те, кому вони належали, але й через чудову історію їх виявлення”, – сказала вона.

Знаменита англійська письменниця Агата Крісті отримала широку популярність завдяки серії детективних романів, головними героями яких є Міс Марпл і Еркюль Пуаро. Її книги видані тиражем понад 4 млрд примірників і перекладені понад 100 мовами світу.

Как сообщили в торговом доме Bonhams, их оценочная стоимость не превышала 10 тыс. Фунтов ($ 16 тыс.).

Ювелирные изделия нашла поклонница творчества писательницы Дженнифер Грант в старом чемодане, которую она купила за 100 фунтов ($ 160) в 2006 году на распродаже. После ее покупки, Грант сохраняла ее в закрытом виде почти 4 года. Открыв чемодан, она обнаружила внутри нее кошелек с золотыми монетами, брошь, а также кольцо с тремя бриллиантами, о которых Кристи писала в своей автобиографии.

Брошь была продана за 27,5 тыс. Фунтов ($ 44,2 тыс), вместо оценочных 8 тыс. Фунтов ($ 12,8 тыс.), А кольцо, первоначальная стоимость которого составляла 5 тыс. Фунтов ($ 8 тыс.) , ушел с молотка за 21,8 тыс. фунтов ($ 35,1 тыс.).

По словам представителя Bonamhs Кэрол Гордон, история обнаружения этих ювелирных изделий была “замечательной”. “Мы были очень рады предложить эти два прекрасных лота, не только потому, кому они принадлежали, но и через замечательную историю их обнаружения”, – сказала она.

Знаменитая английская писательница Агата Кристи получила широкую известность благодаря серии детективных романов, главными героями которых являются Мисс Марпл и Эркюль Пуаро. Ее книги изданы тиражом свыше 4 млрд экземпляров и переведены более 100 языках мира.

Перейти до панелі інструментів