The Ministry of Finance Greece: We are not trying to print drachmaМінфін Греції: Нам нема на чому друкувати драхмиМинфин Греции: Нам не на чем печатать драхмы

Country after the introduction of the euro has destroyed all the necessary toolsКраїна після переходу на євро знищила всі необхідні для цього верстатиСтрана после перехода на евро уничтожила все необходимые для этого станки.
Greece can not return to print drachmas, as the country is no longer relevant printing machines, said Finance Minister Janis Varufakis. As explained by the official, in 2000, when Greece joined the euro area, the authorities were quick to get rid of the machine to print drachmas, because they were convinced that now the country will always be in the back of the single European currency. “We destroyed all the machines – we now have them left,” – admitted Varufakis.
Earlier it was reported that the return of Greece to the old national currency is possible in case of leaving the euro zone because of disagreement with the terms of the European Union.
As the B-BBC, experts fear that the reanimated Drachma quickly begin to lose value, which would lead to the danger of inflation, as import prices will rise. You may also experience difficulties with the financial side netting when contracts in different currencies
Греція не може повернутися до друку драхм, оскільки в країні більше немає відповідних друкарських верстатів, заявив міністр фінансів країни Яніс Варуфакіс. Як пояснив чиновник, в 2000 році, коли Греція вступила в єврозону, влада країни поспішили позбутися верстатів для друку драхм, оскільки були впевнені, що тепер в країні завжди буде в обороті єдина європейська валюта. «Ми знищили всі верстати – тепер у нас їх не залишилося», – визнав Варуфакіс.

Раніше повідомлялося, що повернення Греції до колишньої національній валюті можливий у разі її виходу з єврозони через незгоду з умовами Євросоюзу.

Як зазначає Бі-бі-сі, експерти побоюються, що реанімована драхма почне швидко втрачати у вартості, що призведе до небезпеки інфляції, оскільки ціни на імпорт почнуть зростати. Також можуть виникнути складнощі з фінансовою стороною контрактів при взаємному розрахунку в різних валютах
Греция не может вернуться к печати драхм, так как в стране больше нет соответствующих печатных станков, заявил министр финансов страны Янис Варуфакис. Как пояснил чиновник, в 2000 году, когда Греция вступила в еврозону, власти страны поспешили избавиться от станков для печати драхм, так как были уверены, что теперь в стране всегда будет в обороте единая европейская валюта. «Мы уничтожили все станки — теперь у нас их не осталось», — признал Варуфакис.

Ранее сообщалось, что возврат Греции к прежней национальной валюте возможен в случае ее выхода из еврозоны из-за несогласия с условиями Евросоюза.

Как отмечает Би-би-си, эксперты опасаются, что реанимированная драхма начнет быстро терять в стоимости, что приведет к опасности инфляции, поскольку цены на импорт начнут расти. Также могут возникнуть сложности с финансовой стороной контрактов при взаимном расчете в разных валютах

Перейти до панелі інструментів